Ubezpieczenie grupowe pracowników to prawdziwy “rodzynek” wśród ubezpieczeń.


Za niewielką składkę otrzymamy (ty lub rodzina) świadczenie od PZU :

  •  kiedy urodzi nam się dziecko
  •  kiedy doświadczymy uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku ( np. złamanie nogi na skutek potknięcia na nierównym chodniku, połamane żebra w wyniku wypadku samochodowego… )
  •  kiedy umrze, np. nasz małżonek, nasi teściowie, nasi rodzice, nasze nowo narodzone dziecko
  •  kiedy ty umrzesz

Możliwe są również warianty dodatkowe: świadczenie pieniężne za pobyt w szpitalu, operację chirurgiczną,   …

 

Podkreślę:

  • PZU nie uzależnia ochrony od stanu zdrowia (nie ma badań lekarskich)
  • nie ma karencji dla nowych ubezpieczeń ( wyjątek : 1 m-c karencji dla  pobytu w szpitalu oraz 90 dni dla “ciężkich chorób”  )
  • ubezpieczenie może zaistnieć już od 3 osób chętnych
  • ubezpieczonymi mogą być:

- właściciele firm,

– pracownicy,

– małżonkowie właścicieli i pracowników,

– pełnoletnie dzieci właścicieli firm i pracowników

  • gwarancja niezmiennej wysokości składki przez cały okres trwania ubezpieczenia,
  • atrakcyjna wysokość składki ( już od 39 zł /m-c )

 

Działa to ubezpieczenie 24h / dobę, na wakacjach, w pracy, w domu, niezależnie, czy jesteśmy w kraju czy zagranicą.

Zachęcam aby sprawdzić u nas możliwość zawarcia ubezpieczenia grupowego